Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ, HĐND, UBND HUYỆN CHỢ MỚI

( Cập nhật lúc: 06/04/2022  )

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ CHỢ MỚI KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

                             Họ và tên: Triệu Đức Văn

Năm sinh: 03/02/1975

Quê quán: Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc  Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Họ và tên: Hà Đức Huấn

Năm sinh: 20/8/1969

Quê quán: Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Cao cấp

 

THƯỜNG TRỰC HĐND CHỢ MỚI KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 Họ và tên: Nguyễn Đình Toán

Năm sinh: 20/11/1963

Quê quán: Xã Tân Phúc, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Toán

Lý luận chính trị: Cao cấp

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021-2026

 
                                            Họ và tên: Trần Thị Lan Hương

Năm sinh: 04/10/1975

Quê quán: Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ  chức Huyện uỷ; Trưởng ban pháp chế HĐND 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Lịch sử, Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Họ và tên: Hoàng Tuấn Huy

Năm sinh: 27/03/1982

Quê quán: Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Trưởng ban pháp chế HĐND 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Toán-Lý

Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021-2026

 
 Họ và tên: Triệu Đức Đường

Năm sinh: 12/5/1966

Quê quán: Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; Trưởng ban KT-XH HĐND 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Cao cấp

 Họ và tên: Trần Mạnh Hoan

Năm sinh: 01/12/1971

Quê quán: Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH HĐND 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành liên ngành Cơ- Điện; Quản lý Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

 

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021-2026

 Họ và tên: Hoàng Nguyễn Việt

Năm sinh: 16/12/1974

Quê quán: Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 13/7/1972

Quê quán: Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Họ và tên: Lê Ngọc Quyến

Năm sinh: 17/01/1977

Quê quán: Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện 

   Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Lịch sử Văn hóa Việt Nam

Lý luận chính trị: Cao cấp


 

Tác giả:  Đỗ Thị Thanh Hương
Nguồn:  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
Sign In