Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN CHỢ MỚI NHIỆM KỲ 2016-2021

( Cập nhật lúc: 01/07/2016  )

 

Họ và tên: Trần Trung Kiên

Năm sinh: Ngày 22/12/1974

Quê quán: Xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Lý Luận chính trị: Cử nhân

 

  

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Toán

Năm sinh: Ngày 20/11/1963

Quê quán: Xã Tân Phúc, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý Luận chính trị: Cao cấp

    Họ và tên: Lê Ngọc Quyến

    Năm sinh: Ngày 17/01/1977

    Quê quán: Xã Yên Hân,

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

    Dân tộc: Tày

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện

    Trình độ chuyên môn: Đại học 

    Lý Luận chính trị: Cao cấp

  Hà Đức Huấn    

Năm sinh: Ngày 20/8/1969

    Quê quán: Xã Thanh Vận,

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

    Dân tộc: Tày

    Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

    Trình độ chuyên môn: Đại học 

    Lý Luận chính trị: Cao cấp

   

Họ và tên: Trần Mạnh Hoan

Năm sinh: Ngày 01/12/1971

Quê quán: Xã Yên Hân,

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý Luận chính trị: Trung cấp

 

         Họ và tên: Bảo Thị Diệu

         Năm sinh: Ngày 12/3/1985

         Quê quán: Xã  Thanh Bình,

      huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

         Dân tộc: Tày

         Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện

         Trình độ chuyên môn: Đại học

         Lý Luận chính trị: Trung cấp

                      Họ và Tên: Tống Văn Hiệp

                       Năm sinh: Ngày 08/3/1978

                       Quê quán: TT Trùng Khánh,

                          huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

                       Dân tộc: Kinh

                       Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

                       Trình độ chuyên môn: Đại học

                       Lý Luận chính trị: Trung cấp

 

 

Tác giả:  Lương Đào
Nguồn:  Văn Phòng HĐND-UBND huyện
Sign In