Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý II năm 2022 của huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 12/07/2022  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In