Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

công bố công khai số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được HĐND huyện Quyết định

( Cập nhật lúc: 11/01/2023  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In