Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố, công khai số liệu thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

( Cập nhật lúc: 17/01/2022  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In