Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2020 của huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 20/11/2020  )
Tác giả:  Lê Thị Thoa
Nguồn:  Phòng TC-KH huyện
Sign In