Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

( Cập nhật lúc: 20/04/2022  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In