Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021

( Cập nhật lúc: 20/04/2022  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In