Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

634193

Khối Huyện ủy, HĐND, UBND

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh theo Kế hoạch...

Xem tiếp

Phòng ban ngành đoàn thể

Nỗ lực đầu tranh tội phạp trộm cắp tài sản

Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm đột nhập nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để trộm cắp tài sản, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Các đối tượng trộm cắp tài sản luôn hoạt động với thủ...

Xem tiếp

Chi nhánh NHNN và PTNT tỉnh Bắc Kạn nghiệm thu, bàn giao các công trình tài trợ tại huyện Chợ Mới

Hội nghị dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa IV

Kế hoạch số 188-KH/HU ngày 14/10/2019 của Huyện ủy Chợ Mới về Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019

Công văn số 1995-CV/HU ngày 11/10/2019 của Huyện ủy Chợ Mới về định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Thông báo số 156/TB-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Chợ Mới Về việc điều chỉnh một số thủ tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội tại Bộ phận một cửa của UBND huyện

Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý vàthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Quyết dịnh 1898/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 1897/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

Tập huấn công tác toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa

Sign In