Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

1787480

Khối Huyện ủy, HĐND, UBND

Lớp Trung cấp lý luận chính trị K.68 huyện Chợ Mới nghiên cứu thực tế tại xã...

Nằm trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị, ngày 21/9 trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới tổ chức đưa Lớp Trung cấp lý luận chính trị K.68 đi nghiên cứu thực tế tại xã Nông Hạ.

Xem tiếp

Sign In