Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

661794

Ông Lê Đức Trúc, tấm gương sáng trong công tác Mặt trận ở cơ sở

Mặc dù nguồn phụ cấp ít ỏi, thế nhưng hơn 10 năm qua, ông Lê Đức Trúc, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 6, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới được biết đến là người nhiệt tình, tận tụy và có trách nhiệm với công việc được giao. Ông luôn gần gũi, nắm...

Chợ Mới tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop năm 2019

Trong 2 ngày 11 và 12/11, Hội đồng đánh giá phân loại sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) huyện Chợ Mới đã tổ chức Hội nghị đánh giá sản phẩm tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2019. Tham gia hội đồng có lãnh...

Khối Huyện ủy, HĐND, UBND

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh theo Kế hoạch...

Xem tiếp

Phòng ban ngành đoàn thể

Nỗ lực đầu tranh tội phạp trộm cắp tài sản

Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm đột nhập nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để trộm cắp tài sản, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Các đối tượng trộm cắp tài sản luôn hoạt động với thủ...

Xem tiếp

Sign In