Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn


Huyện Chợ Mới được thành lập từ ngày 02/9/1998 trên cơ sở chia tách 16 xã, thị trấn phía Nam của huyện Bạch Thông. Qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã phát huy tiềm năng thế mạnh với tinh thần sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thử thách, tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Những thành quả đạt được đã tạo nên khí thế mới, quyết tâm mới cho huyện Chợ Mới bước vào giai đoạn phát triển theo hướng bền vững.

Xem tiếp


Tiềm năng của huyện Chợ Mới

Xem tiếp

Sign In