Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - HUYỆN CHỢ MỚI
Địa chỉ: thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Nguyễn Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Điện thoại:  0209.3864.080       Email:  ubnd.cm@backan.gov.vnSign In