Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo kế hoạch Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019

( Cập nhật lúc: 28/03/2019  )
Tác giả:  Lê Hạnh
Nguồn:  Phòng TN&MT huyện
Sign In