Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

( Cập nhật lúc: 02/05/2018  )
Tác giả:  Lê Hạnh
Nguồn:  Phòng TN&MT huyện
Sign In