Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 26/02/2020  )
Tác giả:  Lê Hạnh
Nguồn:  Phòng TN&MT huyện

Tin bài mới:


Sign In