Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 01/02/2023  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In