Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019 HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 28/03/2019  )
Tác giả:  Lê Hạnh
Nguồn:  Phòng TN&MT huyện
Sign In