Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 150/TB-UBND ngày 03/10/2019 của UBND huyện Chợ Mới về Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2016) của điều chỉnh quy hoạch huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/03/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND huyện Chợ Mới
Sign In