Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
Danh sách các kênh tin
 • THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  • Thông báo các Danh mụcTTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, hình thức liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • VP HĐND - UBND
  • Văn bản của UBND tỉnh Công bố, bão bỏ, bổ sung TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn.
  • Lao động-TBXH
  • Phòng GD&ĐT
  • Phòng Tư pháp
  • Phòng TN&MT
  • Phòng Nội vụ
  • Phòng NN&PTNT
  • Phòng TC-KH
  • Phòng KT-HT
  • Thanh tra
  • Phòng VH-TT
 • VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
  • Hệ Thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật
  • Văn bản của Trung ương
  • Văn bản của tỉnh
  • Văn bản của huyện
 • CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 • Giới thiệu chung
  • Điều kiện tự nhiên
  • Lịch sử - Văn hóa
  • Tiềm năng - Thế mạnh
  • Di tích - Danh thắng
 • Bộ máy tổ chức
  • Sơ đồ tổ chức chính quyền
  • Phòng ban đơn vị trực thuộc
  • Xã, thị trấn
  • Lãnh đạo đơn vị
 • Tin tức - Sự kiện
  • Tải về
  • Khối Huyện ủy, HĐND, UBND
  • Phòng ban ngành đoàn thể
  • Các xã, thị trấn
 • Quy hoạch - Kế hoạch
  • Quy hoạch phát triển KT - XH
  • Kế hoạch phát triển KT - XH
 • Thông tin đầu tư
  • Chính sách ưu đãi đầu tư
  • Các dự án kêu gọi vốn đầu tư
  • Các dự án đầu tư
 • Thông tin đấu thầu
  • Thông báo mời thầu
  • Kết quả đấu thầu
 • Thông tin tuyển dụng
Sign In