Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/01/2023  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tin bài mới:


Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luậttrên địa bàn huyện Chợ Mớikỳ 2019-2023(31/01/2023)

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 (16/01/2023)

công bốdanh mục thủtục hành chính được sửa đổi, bổsung tronglĩnh vực bảo vệ thực vật; lâm nghiệp; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn(16/01/2023)

Kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, nghị nghị của cử tri Trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa V(04/01/2023)

Công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022(30/12/2022)

Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi ngân sách và các khoản tài chính khác tại Trường Mầm non Quảng Chu, Trường Tiểu học Quảng Chu, Trường Trung học cơ sở Quảng Chu (29/12/2022)

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG(28/12/2022)

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ thu tiền sử dụng đất (lần 1)(19/12/2022)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023(19/12/2022)

Hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023(19/12/2022)

Sign In