Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của UBND huyện năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/10/2020  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In