Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/07/2020  )
Tác giả:  Lương Như Quảng
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In