Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công nhận DS thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

( Cập nhật lúc: 08/01/2020  )
Tác giả:  Sưu tầm: Bùi Thị Thảo
Nguồn:  VP.HĐND-UBND

Tin bài mới:


Nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030(08/01/2020)

Công văn số 2091-CV/HU ngày 12/12/2019 Huyện ủy Chợ Mới định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).(16/12/2019)

Thông báo số 186a ngày 27/11/2019 của UBND huyện Chợ Mới V/v xã Yên Đĩnh đủ điều kiện xét, đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2019 (08/12/2019)

Công văn số 1926/UBND-VP ngày 22/11/2019 của UBND huyện Chợ Mới V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa IV(24/11/2019)

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX(20/11/2019)

Thông báo số 182 Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (12/11/2019)

Công văn số 2259/STNMT-KS của sở TN&MT Về việc thực hiện Nghị định 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ(08/11/2019)

Công văn số 1067/UBND-NV V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II (04/11/2019)

Công văn số 1769/UBND-NV V/v lịch thi thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 (04/11/2019)

Công văn số 1795/UBND-NV V/v tổ chức kỳ thi thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 tỉnh Bắc Kạn(04/11/2019)

Sign In