Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công văn số 1967/CV-HU ngày 20/09/2019 của Huyện ủy Chợ Mới V/v tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

( Cập nhật lúc: 23/09/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  Huyện ủy Chợ Mới

Tin bài mới:


Công văn số 5080/UBND-NCPC ngày của 11/09/2019 V/v thực hiện Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ (13/09/2019)

Công văn số 1944-CV/HU ngày 06/9/2019 của Huyện ủy Chợ Mới về định hướng tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (10/09/2019)

Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 03/09/2019 về kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2019 và đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thường lệ giữa năm 2019(05/09/2019)

Công văn số 1077/STTTT-BCVT ngày 28/08/2019 về việc hỗ trợ tuyên truyền chuyển đổi từ Ipv4 sang Ipv6(29/08/2019)

Công văn số 4825/UBND-VXNV ngày 27/08/2019 V/v thực hiện Thông báo số 290/TB-VPCP ngày 14/8/2019 của Văn phòng Chính phủ (28/08/2019)

Danh sách điều động viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo các trường thuộc UBND huyện Chợ Mới năm học 2019-2020(14/08/2019)

Thông báo về việc điều động viên chức sự nghiệp GD&ĐT các trường thuộc UBND huyện Chợ Mới năm học 2019-2020(14/08/2019)

Triển khai thực hiện kế hoạch số 138 của Đảng ủy Công an Trung ương(07/08/2019)

Giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX(07/08/2019)

Giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV(07/08/2019)

Sign In