Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công văn số 2259/STNMT-KS của sở TN&MT Về việc thực hiện Nghị định 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 08/11/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  Sở TN&MT

Tin bài mới:


Công văn số 1067/UBND-NV V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II (04/11/2019)

Công văn số 1769/UBND-NV V/v lịch thi thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 (04/11/2019)

Công văn số 1795/UBND-NV V/v tổ chức kỳ thi thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 tỉnh Bắc Kạn(04/11/2019)

Công văn số 6057/UBND-KTTCKT ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (31/10/2019)

Công văn 6028/UBND-KTTCKT ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v thực hiện các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường(31/10/2019)

Kế hoạch số 188-KH/HU ngày 14/10/2019 của Huyện ủy Chợ Mới về Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019(16/10/2019)

Công văn số 1995-CV/HU ngày 11/10/2019 của Huyện ủy Chợ Mới về định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (16/10/2019)

Phiếu chuyển Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ(11/10/2019)

Quyết định số 1854/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 03/10/2019 về việc công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm học 2018-2019(08/10/2019)

CV số 94/CV-VPPCTT ngày 07/10/2019 của Chi cục thủy lợi V/v kết nối và chia sẻ trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn”(08/10/2019)

Sign In