Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023

( Cập nhật lúc: 19/12/2022  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In