Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, nghị nghị của cử tri Trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa V

( Cập nhật lúc: 04/01/2023  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In