Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số 05/CTUBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )
Tác giả:  Hà Thị Lương
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In