Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

( Cập nhật lúc: 14/01/2022  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tin bài mới:


Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2022(10/01/2022)

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới (lần 1)(07/01/2022)

Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022(17/12/2021)

Kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, nghị nghị của cử tri Trƣớc kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026(13/12/2021)

Xây dựng mô hình điểm về du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận năm 2022(02/12/2021)

Giao giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa V(24/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Huyện ủy Chợ Mới thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030(11/11/2021)

Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn(11/11/2021)

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới (lần 5)(08/11/2021)

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026(01/11/2021)

Sign In