Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 23/02/2021  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In