Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xác nhận kết quả bầu cử kiện toàn Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới khoá IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In