Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 14/01/2022  )
Tác giả:  Hoàng Thị Thùy Dương
Nguồn:  Phòng Nội vụ
Sign In