Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Điều chỉnh Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 18/11/2021  )
Tác giả:  Hoàng Thùy Dương
Nguồn:  Phòng Nội vụ huyện
Sign In