Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, nghị nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 19/11/2021  )
Tác giả:  Đinh Thị Thu Hà
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In