Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn


Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính

Xem tiếp

Sign In