Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/03/2020  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tin bài mới:


Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Chợ Mới (22/01/2020)

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020(22/01/2020)

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn(22/01/2020)

Kế hoạch truyền thông TTHC năm 2019(22/01/2020)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(08/01/2020)

Quyết định công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2019 (31/12/2019)

THÔNG BÁO Về việc đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia(28/12/2019)

Thông báo số 192/TB-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Chợ Mới về Nội dung, lịch làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới về giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện (12/12/2019)

Công văn số 297/TB-BHXH ngày 02/12/2019 V/v tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công(02/12/2019)

QĐ-2376/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(27/11/2019)

Sign In