Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn

Tin bài mới:


Quyết định công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2019 (31/12/2019)

THÔNG BÁO Về việc đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia(28/12/2019)

Thông báo số 192/TB-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Chợ Mới về Nội dung, lịch làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới về giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện (12/12/2019)

Công văn số 297/TB-BHXH ngày 02/12/2019 V/v tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công(02/12/2019)

QĐ-2376/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(27/11/2019)

QĐ số 2347/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thƣơng tỉnh Bắc Kạn(25/11/2019)

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(21/11/2019)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(05/11/2019)

Kế hoạch đối thoại TTHC với cá nhân và tổ chức năm 2019(28/10/2019)

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(25/10/2019)

Sign In