Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ

( Cập nhật lúc: 05/05/2021  )

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

(do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Văn hóa

2

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

 Văn hóa

3

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

 Văn hóa

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 Văn hóa

5

 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

 Văn hóa

6

Công nhận lần đầu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Văn hóa

7

 Công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Văn hóa

8

 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm.

 Văn hóa

9

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân  cư văn hóa

 Văn hóa

10

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

 Văn hóa

11

Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội

 Văn hóa

12

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 Văn hóa

13

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Văn hóa

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Văn hóa

15

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Văn hóa

16

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa

 17

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

 Văn hóa

 18

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 Văn hóa

19

 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

 20  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy  Xuất bản
 21  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Viễn Thông
 22  Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Viễn Thông
 23  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Viễn Thông
 24  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Viễn Thông

 

Tác giả:  Lê Ngọc Toàn
Nguồn:  Phòng VH&TT huyện

Tin bài mới:


Sign In