Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ

( Cập nhật lúc: 11/06/2020  )

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

(do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Văn hóa

2

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

 Văn hóa

3

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

 Văn hóa

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 Văn hóa

5

 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

 Văn hóa

6

Công nhận lần đầu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Văn hóa

7

 Công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Văn hóa

8

 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm.

 Văn hóa

9

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân  cư văn hóa

 Văn hóa

10

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

 Văn hóa

11

Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội

 Văn hóa

12

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 Văn hóa

13

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Văn hóa

14

 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Văn hóa

15

 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 Viễn thông

16

 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 Viễn thông

 17

 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 Xuất bản

 18

 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 Xuất bản

 

Tác giả:  Lê Ngọc Toàn
Nguồn:  Phòng VH&TT huyện

Tin bài mới:


Sign In