Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/09/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Sign In