Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết qyả; không tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức kiên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/01/2021  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện
Sign In