Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở tài chính

( Cập nhật lúc: 21/09/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  Sở Tài chính

Tin bài mới:


Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Khoa học và công nghệ(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở văn hóa và thông tin (21/09/2019)

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế(21/09/2019)

Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2019(10/09/2019)

Quyết định Về việc sửa đổi thẩm quyền giải quyết và địa điểm thực hiện của thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (10/09/2019)

Quyết định số 02/QĐ-TTPVHCC ngày 14/08/2019 về việc ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(28/08/2019)

Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 22/08/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (26/08/2019)

Địa chỉ phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC của UBND huyện Chợ Mới(01/02/2019)

Thông báo về việc niêm yết công khai tên danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chợ Mới(10/08/2018)

Sign In