Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 1249/TB-STTTT ngày 03/10/2019 của Sở thông tin và truyền thông Bắc Kạn về Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới dạng điện tử

( Cập nhật lúc: 08/10/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  Sở thông tin và truyển thông Bắc Kạn

Tin bài mới:


Công văn số 349/PLDTBXH ngày 27/9/2019 của Phòng LĐTB&XH huyện Chợ Mới V/v thực hiện tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (30/09/2019)

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(24/09/2019)

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Tư Pháp(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Tài Nguyên và Môi Trường(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở NN&PT Nông thôn(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Giao thông vận tải(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở tài chính(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo(21/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Khoa học và công nghệ(21/09/2019)

Sign In