Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 1249/TB-STTTT ngày 03/10/2019 của Sở thông tin và truyền thông Bắc Kạn về Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới dạng điện tử

( Cập nhật lúc: 08/10/2019  )
Tác giả: 
Nguồn:  Sở thông tin và truyển thông Bắc Kạn

Tin bài mới:


Công văn số 349/PLDTBXH ngày 27/9/2019 của Phòng LĐTB&XH huyện Chợ Mới V/v thực hiện tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (30/09/2019)

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(24/09/2019)

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC của các sở thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn(21/09/2019)

Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2019(10/09/2019)

Quyết định Về việc sửa đổi thẩm quyền giải quyết và địa điểm thực hiện của thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (10/09/2019)

Quyết định số 02/QĐ-TTPVHCC ngày 14/08/2019 về việc ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(28/08/2019)

Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 22/08/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (26/08/2019)

Thông báo về việc niêm yết công khai tên danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chợ Mới(10/08/2018)

Thông báo địa chỉ tiêp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính(28/02/2018)

V/v Triển khai, thực hiện xác định Chỉ số CCHC hàng năm(12/11/2015)

Sign In