Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thầm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/11/2020  )
Tác giả:  Lường Thị Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tin bài mới:


Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn(26/10/2020)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(26/10/2020)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn(12/10/2020)

công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn(09/10/2020)

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏtrong lĩnh vực Y tế dự phòngthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn(08/10/2020)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(05/10/2020)

Công bố danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền quản l‎ývà giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(02/10/2020)

công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn(01/10/2020)

Bổ sung Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công và Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/07/2020)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(31/07/2020)

Sign In