Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2020  )
Tác giả:  Lường Đào
Nguồn:  Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tin bài mới:


Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Công bố Danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(13/07/2020)

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết thuộc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn(13/07/2020)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(13/07/2020)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏtrong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn(01/07/2020)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn(01/07/2020)

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn(30/06/2020)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn(29/06/2020)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(26/06/2020)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(04/06/2020)

Sign In