Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nông dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo

( Cập nhật lúc: 10/06/2021  )
Trong những năm qua, nhiều hộ nông dân ở Chợ Mới được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo ra thu nhập cho hội viên nông dân.

Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình

          Ðể phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Bà Lành Thị Hải, phó Chủ tịch Hội nông dân huyện cho biết: Trong quá trình cho vay, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo ban chỉ đạo Quỹ hỗ trợ nông dân các xã, thị trấn tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ hội viên, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Đồng thời, định hướng cho các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Thông qua nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân các hộ dân tham gia dự án trên địa bàn huyện đã có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết được việc làm cho một số lao động tại địa phương. Tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế cho gia đình.

          Tính đến đầu tháng 6/2021, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong huyện là 4.250 triệu đồng, triển khai thực hiện 11 dự án, với 101 hộ vay. Trong đó, Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác 2,8 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh ủy thác 850 triệu đồng và nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân huyện là 600 triệu đồng. Các dự án tập trung vào lĩnh vực trồng, chăm sóc cây Quế tại xã Yên Cư, Yên Hân; trồng cây ăn quả tại xã Thanh Mai; chăn nuôi trâu vỗ béo, trâu sinh sản tại xã Thanh Thịnh và nuôi cá tại xã Thanh Vận… Tùy theo dự án, hội viên nông dân vay từ 30 đến 100 triệu/dự án. Tính đến nay, qua kiểm tra các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Các dự án phát triển kinh tế từ Quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết việc làm cho nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người nông dân và xây dựng nông thôn mới. Hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng. Đến nay, có hơn 600 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

         Theo bà Lành Thị Hải, phó Chủ tịch Hội nông dân huyện, để nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục mang lại hiệu quả và là “bà đỡ” giúp nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, thời gian tới Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn Quỹ, khảo sát nhu cầu của các hộ dân để tiếp tục hỗ trợ nguồn Quỹ cho các hộ hội viên nông dân, đảm bảo nguồn Quỹ phát huy hiệu quả nhất, góp phần phát triển kinh tế, đồng thời tạo thêm động lực đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In