Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

10 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

( Cập nhật lúc: 13/10/2020  )
Huyện ủy Chợ Mới vừa báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đải biểu Đảng bộ các cấp huyện Chợ Mới thảo luận, góp ý vào các báo cáo chính trị trình tại

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cụ thể, đối với dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 10 ý kiến đóng góp. Trong đó, về chủ đề Đại hội, kết cấu, bố cục dự thảo báo cáo Chính trị có 01 ý kiến góp ý; phần bối cảnh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 có 03 ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa nội dung phần khó khăn; về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 05 ý kiến tham gia đóng góp, chỉnh sửa; về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 01 ý kiến góp ý.

Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tất cả các ý kiến đều nhất trí cao với kết cấu, bố cục; nội dung kiểm điểm trong dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban thường vụ khóa XI của tỉnh.

Theo đánh giá, các chi, đảng bộ trực thộc trong toàn huyện đã nghiêm túc tổ chức, triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều đảng viên trong các chi, đảng bộ trực thuộc đã tham gia góp ý kiến, tạo được sự sôi nổi, nghiêm túc, thống nhất cao về các nội dung được tóm tắt trong dự thảo Báo cáo. Qua tổng hợp, hầu hết các ý kiến nhất trí với chủ đề, bố cục, nội dung các dự thảo; khẳng định dự thảo Báo cáo được xây dựng đầy đủ, chặt chẽ, công phu, đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; nội dung đề cập đến toàn bộ các vấn đề, phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội  của tỉnh./.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In