Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Bàn giải pháp đẩy nhanh thực hiện vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp năm 2020

( Cập nhật lúc: 22/06/2020  )
Vừa qua, UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. Đồng chí, Hoàng Nguyễn Việt – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

         Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đầu tư công do huyện Chợ Mới quản lý là trên 67 tỷ đồng;  Tổng vốn đầu tư đã phân bổ trên 62 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được hơn 15 tỷ đồng, đạt 24,7% kế hoạch. Đối với vốn sự nghiệp do huyện quản lý là trên 15 tỷ đồng và đã giải ngân được gần 800 triệu đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mới đạt 5% kế hoạch. Hiện nay, huyện Chợ Mới còn 23 công trình chưa nộp hồ sơ quyết toán; 05 công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cuối năm 2019 mới được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các chủ đầu tư đang tổ chức thi công, chưa thể nộp hồ sơ và trình quyết toán trong tháng 6/2020.

        Tại Hội nghị, các phòng chuyên môn: Kinh tế & Hạ tầng; Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội; Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Ban QLDA ĐTXD; UBND các xã cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện nêu các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp do xã làm chủ đầu tư.

       

  Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyễn Việt – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: Đề nghị, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp năm 2020 của huyện các Phòng, ban chuyên môn cần tích cực phối hợp với các xã, các nhà thầu khẩn trương tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định trước ngày 30/6/2020. Kịp thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực được giao nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In