Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )
Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Hội Nông dân huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

           Với 80 học viên là cán bộ chủ chốt Hội nông dân cấp huyện, xã, thôn. Với các chuyên đề được bồi dưỡng đó là: một số vấn đề lý luận thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân VN- tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân VN; tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở; một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình.

Các học viên dự lớp dồi dưỡng

          Qua lớp bồi dưỡng nhằm tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và các nhiệm vụ khác tại địa phương./.

Tác giả:  Thùy Trang
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In