Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Bồi lưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/11/2021  )
Từ ngày 20 đến ngày 22/11 Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Chợ Mới. Dự khai mạc có đồng chí Hà Đức Huấn- Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ.

 Các đại biểu tham gia lớp Bồi dưỡng

         Trong thời gian bồi dưỡng các đại biểu được các đồng chí báo cáo viên trao đổi nội dung một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; các văn bản pháp luật mới; nghị quyết số 02 ngày 12//6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; công tác giám sát, thi đua khen thưởng của công đoàn…

         Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn, giúp cán bộ công đoàn nhận thức đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nắm được nội dung, phương pháp công tác của cán bộ công đoàn.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In