Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Các trường học chủ động phòng, chống dịch COVID-19

( Cập nhật lúc: 18/11/2021  )
Huyện Chợ Mới yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch để thích ứng an toàn theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

          Trường Tiểu học Yên Cư có tổng số 18 lớp học, với hơn 280 học sinh. Trong đó, có hơn 120 học sinh học ở khu chính; còn lại ở các điểm trường. Hiện nhà trường có 12 lớp đơn và 6 lớp ghép. Mặc dù điều kiện dạy và học còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở các điểm trường xa khu trường chính. Thế nhưng trong thời gian qua việc quán triệt, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Ban giám hiệu nhà trường triển khai nhanh, kịp thời đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cụ thể, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Các văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Phòng GD&ĐT, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, đồng chí hiệu trưởng làm trưởng ban, các thành viên là giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, thành lập tổ phòng, chống dịch. Tổ này có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động mở sổ theo dõi người đi, đến liên hệ công tác tại trường. Đặc biệt, yêu cầu cán bộ, giáo viên hàng ngày phải quét mã QR code theo quy định.

Các trường học trên địa bàn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng

          Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện toàn huyện Chợ Mới có 35 trường học, từ Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, với tổng số 8.014 học sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Chợ Mới đã yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học. Xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó cụ thể trong phòng, chống dịch để thích ứng an toàn theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chủ động phối hợp với trạm y tế địa phương tổ chức vệ sinh trường, lớp học và các khu nội trú, bán trú. Rà soát đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế, như: máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang… phục vụ công tác phòng, chống dịch tại nhà trường. Đến nay, do có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và sự chủ động của ngành giáo dục, nên công tác phòng, chống dịch tại các trường học được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

          Việc các nhà trường chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của huyện, của ngành sẽ giúp các trường chủ động hơn, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19…/.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In