Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới hoàn thành Đại hội đoàn TNCS HCM cấp cơ sở

( Cập nhật lúc: 04/05/2022  )
Đến nay các Chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc huyện đoàn Chợ Mới đã tổ chức xong Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Theo đó 25/25 cơ sở đã tổ chức xong Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác tổ chức được diễn ra  đúng theo nội quy, quy định; Đại hội cấp cơ sở đã bầu ra gần 150 ủy viên Ban chấp hành, hơn 100 đại biểu được bầu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện. Các ủy viên được bầu vào BCH khóa mới, và đại biểu đi dự đại hội cấp trên được tiến hành bầu đúng, đủ theo số lượng, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, thành phần dân tộc tôn giáo. Đại hội đoàn cấp cơ sở cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể với sự nhất trí cao của các đại biểu chính thức dự đại hội.

Lãnh đạo UBND huyện chúc mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Chu

Với việc tiến hành xong Đại hội đoàn cấp cơ sở, dự kiến Đại hội đoàn TNCS HCM huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2027 sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2022.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In