Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Chợ Mới mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

( Cập nhật lúc: 29/11/2021  )
Sáng ngày 29 tháng 11, Trung tâm Chính trị phối hợp cùng Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và công tác kiểm tra, giám sát cho 109 học viên là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và những người làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn huyện. Dự buổi khai mạc có các đồng chí Hà Đức Huấn-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Diệp Văn Năm-UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Phạm Thị Tuyết Mai-UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

         Trong vòng 02 ngày, các học viên sẽ được cập nhật 04 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Những vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật Đảng; Giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật trong Đảng. Ngoài các chuyên đề trên các học viên sẽ được cập nhật thêm một số vấn đề về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các văn bản mới và các vấn đề thời sự đáng quan tâm trong thời gian qua.

         Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay. Mục đích cuối cùng là giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời vận dụng có hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn trong công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tác giả:  Hồng Quân
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In