Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Chợ Mới xây dựng Kế hoạch tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ đủ từ 12 tuổi đến 17 tuổi

( Cập nhật lúc: 30/11/2021  )
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới vừa xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em đủ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn huyện năm 2021-2022.

Thị trấn Đồng tâm là địa phương tiêm phòng COVID-19 kịp thời nhất trong thời gian qua. Ảnh( Ngô Tâm)

          Mục tiêu là đảm bảo tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-119 cho nhóm đối tượng trẻ từ đủ 12 cho đến đến 17 tuổi, đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu kép và giữ vững vùng xanh an toàn. Tăng diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trong cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo đó sẽ có trên 90% trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên toàn huyện được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. Việc tiêm Vác xin phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ của các cấp Ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo PCD các cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, địa phương và có sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; tuân thủ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Khi triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho người dân; huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn toàn huyện để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ 12-17 tuổi tham gia tiêm chủng.

          Vắc xin được đưa vào tiêm phòng COVID-19 là của PfizerBioNTech (COMIRNATY), theo hướng dẫn của nhà sản xuất chỉ định cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế và các vắc xin khác theo quy định của Bộ Y tế. Thời gian tiêm phòng có thể bắt đầu cuối năm 2021 đến đầu năm 2022. Việc tiêm phòng sẽ được tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động (Trường học…). Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19, lượng vắc xin được cấp để triển khai đồng loạt toàn huyện hoặc theo từng địa bàn. Lộ trình tiêm từ cao đến thấp, triển khai trước cho nhóm tuổi học sinh THPT, lần lượt từ khối 12 đến khối 11 và khối 10, sau đó sẽ triển khai đến học sinh THCS học lớp 9, 8, 7. Nhân lực thực hiện tiêm chủng là cán bộ y tế đã được tập huấn an toàn tiêm chủng, tiêm vắc xin COVID-19 tại tất cả các đơn vị Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn. Đảm bảo mỗi điểm tiêm chủng bố trí tối thiểu 01 kíp cấp cứu.

          Bên cạnh việc triển khai các bước theo Kế hoạch đã đề ra, UBND huyện cũng đã yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng ưu tiên; loại vắc xin phòng COVID-19; lợi ích của vắc xin; lịch tiêm chủng; tính an toàn của vắc xin, chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, các sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm và hướng xử lý sau tiêm chủng. Sử dụng nhiều hình thức truyền thông khác nhau (các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông, thông tin về vắc xin phòng COVID-19), trên loa truyền thanh xã, thị trấn, tờ rơi áp phích và truyền thông trực tiếp thông qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tuyến,… nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động toàn xã hội tham gia tiêm chủng.

         Sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 để đăng ký, quản lý đối tượng và lập kế hoạch tiêm chủng. Giao cho Trung tâm Y tế các huyện là đầu mối tổng hợp danh sách tất cả các nhóm đối tượng được tiêm trong kế hoạch và đúng đối tượng để tổ chức tiêm, đồng thời gửi danh sách trình UBND huyện phê duyệt. Căn cứ vào số lượng vắc xin được phân bổ và danh sách, số lượng của các đơn vị tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện cấp vắc xin cho các xã, thị trấn trước 01 ngày khi triển khai chiến dịch.

         Việc tổ chức các buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP; Quyết định 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19; Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 5002/QĐ- BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.

          Kinh phí cho chiến dịch tiêm chủng được chi từ các nguồn như: Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Tác giả:  Hồng Quân
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In